top of page

Knut Øystein Bilden

Knut Øystein var med å starte UDP, som nå heter Rubberduck, i 2005.

Han har rollen som daglig leder og jobber administrativt med ansvaret for økonomien og det merkantile i Rubberduck.

Knut Øysteins viktigste oppgave er å legge til rette for at hver enkelt ansatt i Rubberduck har de beste rammevilkår for å trives og utvikle seg.

  • LinkedIn
kb2.jpg
bottom of page