top of page

Åpenhetsloven

Rubberduck Dev AS er ikke omfattet av Åpenhetsloven, men da vi er leverandør til kunder som er omfattet av loven, har vi satt oss inn i Åpenhetsloven og vi har hatt en begrenset aktsomhetsgjennomgang.

 

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:
Rubberduck Dev AS sin virksomhet er konsulentutleie til kunders IT prosjekt.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:
Alle våre konsulenter er egne ansatte i 100% stillinger med arbeidskontrakter og svært gode betingelser.
Vi benytter oss ikke av underleverandører, men vi er til tider underleverandør i de prosjektene vi er engasjert i.
Rubberduck Dev as velger ved innkjøp av varer å handle med renommerte butikker i Norge.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:
Vi har ikke avdekket noen negative konsekvenser av vår virksomhet eller vår samhandel.

Har du spørsmål om vårt arbeid med åpenhetsloven?
Send oss en e-post til hei@rubberduck.no

bottom of page