top of page

Lønn

Ikke alle befinner seg på samme stadie i livet. Noen har større mulighet enn andre til å ta mer risiko. Vi tilbyr derfor to lønnsmodeller: provisjonslønn eller fastlønn. Du velger modell fra år til år.

Provisjonslønn

Hvis du har en timepris på kr.

og jobber

timer i året.

.

.

.

Fastlønn

Hva er ditt nivå?

.

.

.

Dersom du er trygg på å bli utleid stabilt til en god timepris, lønner det seg å velge provisjonsmodellen. 
 

For å komme frem til din provisjonslønn så tar vi utgangspunkt i 70% av det du fakturerer, og trekker fra feriepenger og arbeidsgiveravgift. Det som gjenstår er ditt.

Fastlønn passer godt for deg som ønsker økonomisk forutsigbarhet, uavhengig av oppdragsstatus eller svingninger i markedet. Dersom du skulle finne deg uten oppdrag vil du fortsatt motta lønn. Her tar Rubberduck risikoen.

Fastlønn er på ingen måte en lavtlønnet modell. Vi tar her utgangspunkt i din arbeidserfaring for å finne grunnlønnen.

Alle juniorer er anbefalt å starte med denne modellen.

I tillegg til lønn vil du også motta bonus av overskudd. Finn mer ut om hvordan vi kommer frem til din bonus

bottom of page