top of page

Arne Olaf Godtland

Arkitekt og senior systemutvikler med mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo. Har siden endt utdannelse jobbet innen bank og finans. Kunnskap og erfaring er spesielt knyttet til Java-baserte løsninger, med hovedtyngde i backend.

Har bred erfaring innen tjenesteutvikling, integrasjon, og databaser med Java-verktøy. Har flere års erfaring som løsningsarkitekt, hvor oppgavene blant annet har bestått av å skrive tekniske løsningsbeskrivelser, kravspesifisering, og skissering av systemarkitektur. Har også erfaring med å bidra til sammensetning og effektivisering av utviklerteam.

Er opptatt av en god og oversiktlig applikasjonsarkitektur, og standardisering av kode innenfor organisasjoner. Trives godt i rollen som arkitekt og mentor på utviklerteam. Verdsetter et godt samarbeid mellom forretningssiden, UX og utviklere. Liker å kunne følge prosjekter fra tidlig i planleggingsfasen, fram til produksjon og videreutvikling.

  • LinkedIn
IMG_8513_edited.jpg
bottom of page